Affären Assange

Assangeaffären har kommit i en ny fas, förhör pågår på Ecuadors ambassad i London, så det kan vara bra med en kort sammanfattning

I augusti 2010 besökte Julian Assange Sverige för att presentera Wikileaks senaste offentliggörande. Under besöket anhölls Assange av jouråklagaren i sin frånvaro misstänkt för våldtäkt och sexuellt ofredande av två kvinnor. Anhållandet hävdes knappt ett dygn senare, den 25 augusti, av ordinarie åklagare Eva Finné, och misstankarna ändrades till ofredande. Den 1 september återupptogs förundersökningen, nu av överåkla-gare Marianne Ny och rubriceringen ändrades till att återigen gälla våldtäkt. 

Den 18 november häktades Assange i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt och den 7 december rapporterades att han gripits av brittisk polis då han kommit till polisstationen. Den 16 december släpptes Julian Assange fri mot borgen. Den 24 februari 2011 beslutade en brittisk domstol att Julian Assange ska utlämnas till Sverige. Det överklagades, och en ny rättegång om utlämning genomfördes 12-13 juli 2011. Den 2 november 2011 beslutade High Court i England att man avslår hans överklagan och att han fortfarande ska utlämnas till Sverige.

Den 19 juni 2012 framkom att Assange sökt politisk asyl i Ecuador och därmed befann sig på landets ambassad i London. Den 16 augusti 2012 kom beskedet att Ecuador beviljat honom asyl. Nio personer som ställde borgen för Assange har därför av en brittisk domstol beordrats betala 93 000 pund till det brittiska statsverket.

Den 16 juli 2014 prövade Stockholms tingsrätt återigen häktningsskälen och fann att Assange alltjämt var på sannolika skäl misstänkt för brott och att häktningen skulle bestå. Den 16 november 2014 beslutade Svea hovrätt, efter att Assange överklagat dit, att han skulle vara fortsatt häktad. Men i sitt beslut riktade hovrätten kritik mot åklagaren i målet, Marianne Ny, för att inte göra tillräckligt för att driva förundersökningen framåt (så långt Wikipedia).

I december 2014 överklagar Assange häktningsbeslutet till Högsta domstolen som avslår. Den 13 mars 2015 söker åklagarna Assanges tillstånd att förhöra honom i London, Ingrid Isgren reser den 16-17 juni dit, men får inte förhöra honom. En ny begäran den 22 december avslås av Ecuador igen; begäran förnyas den 8 mars 2016 och accepteras av Ecuador den 8 augusti. Den 13 oktober bestäms att förhöret skalla hållas den 14 november.

Är anklagelserna mot Assange påhittade eller riggade?

Konspirationsteorin att Assange skulle ha utsatts för en honeytrap av amerikanska myndigheter är inte trovärdig. De två målsäganden var/är socialdemokrater och hängivna anhängare och beundrare av Assange. Hade de varit tubbade hade de anmält honom direkt efter händelserna. De gick till polisen först när de hade blivit oroliga för att de kunde ha blivit smittade med HIV genom oskyddade samlag och när Assange hade vägrat att testa sig.

Blev de två kvinnorna tubbade av åklagaren att göra anmälan om våldtäkt?

Det är riktigt att de båda kvinnorna gjorde anmälan om våldtäkt först efter det de kommit i kontakt med polisen, men det är knappast märkligt. De flesta av oss, misstänker jag, visste inte att Assanges beteende som det beskrivits av målsägandena i juridisk mening betraktas som våldtäkt. Men så är lagen, både här och i Storbritannien. Brottet våldtäkt faller under allmänt åtal och när polisen och åklagaren får kännedom om det är de skyldiga att föra saken vidare.

Hur är bevisningen i målet?

Som i de flesta våldtäktsmål handlar det här om två motparters utsagor om händelser utan vittnen, alltså ett besvärligt bevisläge. Ett ganska skakig bevisning, skulle man kunna säga.

Varför har Assange flytt från Sverige?

Detta är kanske den knepigaste frågan i hela Assangesaken. Det har påståtts av försvarsadvokaterna att Assange under andra hälften av september 2010 var tillgänglig för förhör i Sverige, men att åklagaren inte gjort några försök att nå honom.  Påståendet framfördes under utlämningsförhandlingen i England och smulades sönder av domaren Howard Riddle. Domaren fann det visat att Ny hade gjort upprepade försök att nå Assange men fått undvikande svar av hans advokat.  Riddle betecknade den svenske advokaten som ”ett otillförlitligt vittne” som i sin skriftliga inlaga ”gjort ett medvetet försök att vilseleda domstolen”, något som han först under korsförhör och motvilligt tvingades erkänna – innan han ”uppenbart besvärad” lämnade domstolen. En skammens dag för svenska advokatkåren.

 Kan Assange utlämnas från Sverige till USA?

Flykten från Sverige motiverar Assange med sin rädsla för att bli utlämnad till USA. Som villkor för inställelse har han krävt svenska regeringens garanti för att inte bli utlämnad.

I Sverige är det domstolar, i sista hand Högsta domstolen och regeringen som fattar det slutliga avgörandet i alla utlämningsärenden utanför EU. Varje utlämningsfall bedöms efter de omständigheter som gäller i det enskilda fallet. Den svenska regeringen kan inte gå förbi det rättsliga förfarandet och i förväg ge en garanti om att inte utlämna Assange till USA.

När Storbritannien verkställer Supreme Court’s beslut att överlämna Assange till Sverige är Sverige bundet av den så kallade specialitetsprincipen. Den innebär att Sverige inte får lämna honom vidare till ett tredje land, exempelvis USA, utan tillstånd från Storbritannien. Det innebär att Assange inte skulle hamna i ett sämre läge i Sverige än när han befinner sig på brittiskt territorium.

Vad säger den brittiska rättvisan?

Assange lurade den brittiska rättvisan när han flydde till Ecuadors ambassad i stället för att inställa sig i domstolen. Han lurade också sina anhängare på de 93 000 pund de ställt som borgen för honom. Saken är inte utagerad i och med förlusten av borgenssumman. Han har brutit mot domstolsbeslutet om borgen och kan vänta sig upp till 3 månaders fängelse. Antagligen blir han gripen av brittisk polis så snart han lämnar ambassaden.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s