Fortsättning på Assangefarsen

The Working Group on Arbitrary Detention (Arbetsgrupp avseende godtyckligt fängslande) är ett temporärt underorgan av Rådet för mänskliga rättigheter. Gruppen som grundades 1997 består av fem juristmedlemmar vars uppgift är att ”undersöka fall av  godtyckligt utförda frihetsberövanden” samt att kontakta respektive regeringar och göra dem uppmärksamma på sådana fall. Gruppen skall vidare formulera generella betänkanden (deliberations) avsedda att hjälpa regeringar att undvika  liknande praktiker.

Gruppens  Opinion No. 54/2015 concerning Julian Assange avslutas med en anmodan (request) till de svenska och brittiska regeringarna att beakta Assanges situation, att garantera hans säkerhet och fysisk integritet och att på ett praktiskt sätt göra det för honom möjligt att utöva sin rätt till att röra sig fritt.

Betänkandet är författat av tre av de fem juristerna. En av dem som är landsman med Assange avstod p.g.a. jäv, en anmälde avvikande mening.  Hur betänkandet och slutsatsen förhåller sig till gruppens mandat och de stadganden man åberopar framgår bäst av den reservation som anförs av ukrainaren Vladimir Tochilovsky (jag tror inte jag behöver översätta):

Individual dissenting opinion of WGAD member Vladimir Tochilovsky

  1. The adopted Opinion raises serious question as to the scope of the mandate of the Working Group.
  2. It is assumed in the Opinion that Mr. Assange has been detained in the Embassy of Ecuador in London by the authorities of the United Kingdom. In particular, it is stated that his stay in the Embassy constitutes “a state of an arbitrary deprivation of liberty.”
  3. In fact, Mr. Assange fled the bail in June 2012 and since then stays at the premises of the Embassy using them as a safe haven to evade arrest. Indeed, fugitives are often self-confined within the places where they evade arrest and detention. This could be some premises, as in Mr. Assange’s situation, or the territory of the State that does not recognise the arrest warrant. However, these territories and premises of self-confinement cannot be considered as places of detention for the purposes of the mandate of the Working Group.
  4. In regard to the house arrest of Mr. Assange in 2011-2012, it was previously emphasised by the Working Group that where the person is allowed to leave the residence (as in Mr. Assange’s case), it is “a form of restriction of liberty rather than deprivation of liberty, measure which would then lie outside the Group’s competence” (E/CN.4/1998/44, para. 41(e)). Mr. Assange was allowed to leave the mansion where he was supposed to reside while litigating against extradition in the courts of the United Kingdom. As soon as his last application was dismissed by the Supreme Court in June 2012, Mr. Assange fled the bail.
  5. The mandate of the Working Group is not without limits. By definition, the Working Group is not competent to consider situations that do not involve deprivation of liberty. For the same reason, issues related to the fugitives’ self-confinement, such as asylum and extradition, do not fall into the mandate of the Working Group (see, for instance, E/CN.4/1999/63, para. 67).
  6. That is not to say that the complaints of Mr. Assange could not have been considered. There exist the appropriate UN human rights treaty bodies and the European Court of Human Rights that do have mandate to examine such complaints regardless whether they involve deprivation of liberty or not.
  7. Incidentally, any further application of Mr. Assange may now be declared inadmissible in an appropriate UN body or ECtHR on the matters that have been considered by the Working Group. In this regard, one may refer to the ECtHR decision in Peraldi v. France (2096/05) and the reservation of Sweden to the First Optional Protocol to the ICCPR.
  8. For these reasons, I dissent.

Observera att Tochilovsky anser att gruppen överhuvud inte hade mandat att befatta sig med fallet. Det är uppenbart att inte heller det här sista desperata försöket av Assanges advokater kommer att  få honom fri.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s