Arnstads myter

Den 3.9 publicerade Göteborgs Posten en artikel av Henrik Arnstad, ”Fem myter om SD och invandringen”. Jag skrev en replik, men den fick givetvis inte fick plats i GP.

Henrik Arnstad har ägnat denna sommar åt forskning för att bemöta diverse myter om invandringen. Resultatet av sina studier redovisar han i GP (3.9).

Det är en myt, säger han, att SD:s framgång beror på ökad invandring. Tvärtom är det så att ”attityder angående både invandring och invandrare blir mer positiva i ett samhälle, när koncentrationen av invandrare är hög”, skriver han och åberopar sociologerna Hjerm och Bohman och skriften European Populism utgiven av den liberala organisationen Fores.

Hjerm och Bohman konstaterar att attityden gentemot invandrare i stor grad bestäms av demografi och konkurrens. Studier i USA visar olika attityd kopplad till storlek och konkurrens, positiv gentemot den svarta minoriteten och negativ mot nya invandrare. Liknade studier i Europa är mångtydiga, men även här är det så att ökad invandring och konkurrens bidrar till negativ inställning till invandrare.

H&B  menar att den trend mot mer positiv syn på invandrare som man kan se ända till mitten av 1900-talet beror på att unga människor med positiv inställning alltmer ersätter äldre med negativ syn. De säger dock att man kan förvänta sig att yngre generationer blir mindre toleranta och att det därför ”…finns anledning att misstänka att antiimmigrantattityder ökar i Europa”.

När de sammanfattar sin forskning skriver de att attityderna mellan 2002-2012 är i stort sett oförändrade. Den negativa opinionen mot invandringen har sedan 2012 enlig Demoskops senaste mätning ökat från 45% (2012) till 58% (2015). Clara Sandelid, en annan forskare Arnstad åberopar, visar i samma skrift att invandringsfrågan har i Sverige sedan 1998 ständigt ökat i betydelse, och i dag betraktas d3en som den näst viktigaste politiska frågan.

Är de som röstar på SD rasister som Arnstad påstår? De Linköpingsforskare han åberopar har studerat svenskarnas inställning till muslimer och de konstaterar föga överraskande att Sverigedemokraternas väljare ”…äger en drastiskt mer negativ syn på muslimer…” än de som röstar på andra partier. Vissa människor  ”…röstar på populistiska högerpartier för att de uppfattar invandringen som ett kulturellt och ibland ekonomiskt hot…”.

Negativ inställning till muslimer och det som forskarna betecknar som xenofobi och populistisk höger eller antiimmigrationspartier blir i Arnstads tappning rasism, rasister och rasistpartier. Det är ett sätt att hantera invandringskritiska röster som fördöms av Kenan Malik som bidragit med en läsvärd artikel i nämnda Foresskrift. Malik ser den europeiska politiken utvecklas till identitetspolitik, där människor inte längre identifierar sig med klass utan med etnicitet och kultur och frågan efter ”vem är vi?” besvaras snarare med historia och kulturarv vi förmodas att tillhöra än med vilket slag av samhälle vi vill skapa. Och Malik varnar uttryckligen för misstaget att kalla dessa människor och deras partier för rasister.

Nästa myt Arnstad vill skingra är att Sverige varit ett homogent land. För försiktighets skull går han inte längre tillbaka i historien än till andra världskriget då han påstår man tog emot flyktingar i ”enorma proportioner”. Den ”enorma” invandringen kring 1950 låg på en tredjedel av den vi har i dag och bestod mest av finsk arbetskraft. Det Sverige jag lärde känna på 1950-talet var ett exceptionellt homogent land, etniskt, språkligt, religiöst och kulturellt. Den stora invandringsvåg som kom från Balkan, serber, bosnier och kroater, är i dag i allmänhet helt assimilerade svenskar.

Andra har försökt framställa Sverige som historiskt stort invandrarland. Men då blandar man bor korten, både vad gäller storleken och kvalitén på invandringen. Det är en viss skillnad på ett litet antal Hansatyskar som tillförde landet investeringar och affärs- och hantverksskicklighet, skotska legoknektar och redare, en de Geer och hans vallonska smeder och finska nybyggare i Dalarna och de invandrare vi tar emot i dag.

Hur är det då med myt nr 4, den som säger att Sveriges integrationspolitik är misslyckad? Enligt Arnstad visar en studie i MIPEX på raka motsatsen, den visar att Sverige är överlägset bäst i Europa på integrationspolitik. Men vad MIPEX visar är att man ”mäter migranternas möjligheter att delta i samhället”, och de säger mycket riktigt att vi är mycket generösa mot våra invandrare: vi ger möjlighet till familjeförening (78%), utbildning (77%), permanent uppehållstillstånd (79%) hälsovård (62%) och vi är bäst på ickediskriminering (85%).  Men MIPEX mäter inte hur vi har lyckats: ”indexet är ett användbart verktyg för att värdera och jämföra vad regeringarna gör för att främja integration av migranter”. Att vi erbjuder invandrarna alla möjligheter är inte synonymt med en lyckad integration, något Arnstad inte tycks ha observerat och det är få som skulle vilja hävda att vår integration har lyckats särskilt väl. Enligt professor Ryszard Szulkin vid Stockolms universitet är det till och med så illa att i Europa är det bara Spanien där arbetslösheten bland invandrare är högre och integrationen sämre än i Sverige.

”Myten” om Sverige som ett rasistiskt land hittar Arnstad på helt själv, och han har inte visat med ett enda exempel att någon hade påstått det. Skulle det vara så är det i första hand han som har bidragit till mytbildningen – läs bara hans artikel, full med beskyllningar för rasism där seriösa forskare talar om invandringskritik eller xenofobi.  ”Myten” om rasismspöket är bara en av Arnstads halmgubbar, väderkvarnar han rider emot i brist på bättre. Sverige är inte mer rasistisk än något annat land.

Annonser

En reaktion på ”Arnstads myter

  1. Mycket välgörande att Du tar itu med en agitator som spelar forskare och som dessutom tas på allvar av ledande politiker. Jag läste Hedströms artikel och gjorde bl.a. samma observationer som Du. Därtill kommer att om man ska separera attityd (xenofobi) som faktor så måste man hålla kunskapsfaktorn konstant. Det gör inte Hedström. Kanske vet SD-medlemmen mer om muslimer (eller menar sig veta det) genom att ständigt följa relevanta nyheter.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s