Svenska skolan

Som behörig lärare i ekonomi och samhällskunskap vikarierade jag i flera år på olika gymnasier och jag tror att jag var en bra och omtyckt lärare. Som vikarie har man ett enastående tillfälle att se och höra vad andra sällan får chansen till. Jag träffade underbart duktiga lärare utan formell utbildning men också misslyckade och olyckliga lärare med behörighet och med vanskötta klasser som det var fruktansvärt synd om. Vems fel var det?

Någon minns säkert TV-serien ”Klass 9A” som gick för några år sedan. Ett par erfarna lärare gjorde en uppvisning i undervisningskonst medan de ordinarie unga lärarna stod i skamvrån och skämdes. Något år senare kunde man se två klasser på samma skola som visade helt olika resultat.  ”Klass 9A” diskuterades livligt i medierna men märkligt nog har ingen reflekterat över varför de unga lärarna hade misslyckats.

En representant för OECD som för ett par veckor sedan utfrågades i ett teveprogram var ganska klar över varför den svenska skolan visar så uppseendeväckande dåliga resultat. Men i den efterföljande debatten tog företrädaren för lärarfacket – som vanligt – upp bara en av de utpekade punkterna, lärarnas löner. OECD-direktören var helt tydlig med att lärarnas löner och status var viktiga, men han pekade också ut en rad andra brister, bland dem det osedvanligt stora antalet lärarhögskolor i Sverige, underförstått därmed följande låga kvalitén på lärarutbildningen.

Det största problemet med den svenska skolan är lärarutbildningens kvalitet, något som exemplet med ”Klass 9A” här ovan visar. Lärarlöner, lärarnas status och lärarutbildningen är förenade kärl. Behovet av lärare är stort men låga löner och låg status lockar inga begåvade studenter, något som har lett till en löjeväckande låg antagningströskel och låga krav på studenternas prestationer. Det orimligt stora antalet lärarhögskolor har medfört att utbildarnas kompetens sjunkit och dessutom är utbildningen väldigt ofta felinriktad. Lärarhögskolorna är helt enkelt dåliga och lämnar ifrån sig en undermålig produkt.

Man pekar ständigt på bristen av behöriga lärare, men ett betyg från lärarhögskolan garanterar inte kvalitén och betyder inte att man är lämplig som lärare. Så länge lärarhögskolorna inte anpassar sin utbildning till verkligheten och känner större ansvar för skoleleverna – alltså vågar underkänna olämpliga studenter – klingar också kraven på lärarnas behörighet ganska falskt.

Så här skrev Emil Bertilsson, forskare vid Uppsala universitet: Dagens lärarstudenter, jämfört med såväl tidigare år som andra utbildningar, har lägre gymnasiebetyg, sämre resultat på högskoleprovet, sämre kognitiv förmåga, sämre ledaregenskaper, i större utsträckning rekryteras från lägre socialgrupper med mindre kulturellt kapital och från familjer med annat modersmål än svenska…Studenter som har höga studieambitioner väljer att lämna en utbildning som upplevs som bristfällig. Det finns studier som visar att de mest studiebegåvade inte väljer bort lärarutbildningen på grund av att man anser att lönen är för låg eller att arbetsvillkoren för lärare är för hårda, utan för att man upplever utbildningen som kravlös.

Forskargruppen Sociology of Education and Culture (SEC) vid Uppsala universitet under ledning av professor Donald Broady: De så kallat lågpresterande har ökat markant. Andelen lärarstudenter med gymnasiebetyg under meritvärdet 12 har tredubblats sedan början av 1990-talet, och utgör numera mer än en femtedel. — Lärarutbildningen blir sämre. Lärosätena anpassar utbildningen till studenterna och sänker ribban. Eftersom i stort sett alla som söker tas in vill man få dem igenom utbildningen på något sätt.

Jan Sjunnesson skolledare och lärarutbildare vid Stockholms universitet anser att huvudproblemet inte är studenterna utan den utbildning de möter. — Högskolorna vräker ut massutbildade, halvdåliga lärare i stället för att satsa på kvalitet.

Förre skolministern Jan Björklund trodde att man kunde lösa problemet genom att knyta lärarutbildningen till forskningen, akademierna, men det var bara en from förhoppning. Pedagogikprofessorer älskar att bedriva en forskning som ligger ljusår från skolans verklighet. Harald Eklunds och Knut Sundells undersökning av den vid lärarhögskolorna bedrivna forskningen mellan 1993 och 2006 visade att professorerna producerar ingen eller dålig vetenskap och samma sak gällde doktorander. Endast fyra, fem av 365 granskade avhandlingar var av praktiskt värde för lärare och lärarstudenter.

Ämnesmetodiken, det ämne som skall bibringa de blivande lärarna kunskap och skicklighet i hur man undervisar, i själva hantverket, är ointressant för akademiska forskare som styr och utformar undervisningen, och styvmoderligt behandlat på lärarhögskolorna. Vid den lärarhögskola jag tillbringade det slöaste året i min akademiska karriär lärde jag mig en hel del om spädbarnets utveckling (jag skulle undervisa på gymnasiet), om pedagogiska metoder som varit framgångsrika bland befrielserörelserna i Latinamerika och annat nyttigt, men jag lärde mig inte mycket hur man undervisar.

För det första: Självklart måste en lärare ha goda ämneskunskaper, men, som Samuel Bengmark, lektor vid Chalmers säger, ”lärare är det mest komplexa yrke som finns”, och han fortsätter ”goda ämneskunskaper hjälper inte om man är litet asocial…”. Läraryrket är inte vilket yrke som helst. Det kräver en viss läggning och vissa karaktärsegenskaper som inte kan läras ut. Jag har sett olyckliga, misslyckade lärare och ännu fler förtvivlade elever och jag menar därför att alla blivande lärarstudenter borde, både för sin egen och för elevernas skull, undergå en lämplighetstest.

För det andra måste man inse att läraryrket också är ett hantverk och att man måste kunna hantverket för att bli en bra lärare. Det behövs mindre av luftiga teorier och mer praktikinriktad utbildning. Det ämne som något så när lär ut hantverket heter ämnesmetodik eller ämnesdidaktik och måste förstärkas.

För det tredje måste man förbereda studenterna bättre för den verklighet de kommer att möta. Som lärarkandidat går man en verksamhetsförlagd utbildning, man förbereder och genomför lektioner under ledning av en erfaren lärare.  Min första handledda lektion på en gymnasieskola blev inte som jag hade förväntat mig. Till att börja med tog eleverna ingen som helst notis om handledarens och mitt inträde i klassrummet utan fortsatte sitt livliga umgänge och lyssnande på musik. För att göra sig hörd hoppade min handledare upp på en bänk, skrek högt och bad om tystnad – det hade vi inte lärt oss på lärarhögskolan. Sedan kunde vi börja en förhandling om eventuell undervisning. Det blev inget av min noggrant förbereda och strukturerade lektion. Men jag fick en lektion i hur det går till i skolan i dag.

Till en lärares vardag hör: Hur håller man ordning? Hur gör man sig hörd? Hur får man eleverna att lyssna? Att ta av sig hörlurarna? Gömma mobilerna? Hur hanterar man orosmakare? Hur avbryter man ett slagsmål mellan eleverna när man i princip inte får röra vid dem? Hur bryter man upp en negativ grupp? Hur får man en motvillig elev att komma fram? Att yttra sig? Hur får man dem att komma i tid? Att komma till lektionerna över huvud taget?

Tro inte att man lärde sig sådant på lärarhögskolan. Chocken att möta verkligheten i klassrummet kan bli stor. Jag har sett nedbrutna unga lärare springa gråtande från klassrummet. Mitt första långvikariat var efter en lärare som hade tagit livet av sig.

Mina erfarenheter har en del år på nacken men tyvärr får jag dem bekräftade av unga lärare. En av dem gör bara en avvärjande gest med handen och visar en desperat min när jag frågar henne vad hon tycker om lärarhögskolan. ”Tala inte om det”, säger hon.

Om vår skola skall bli bättre måste lärarutbildningen reformeras från grunden och verklighetsanpassas och läraryrkets attraktivitet höjas genom bättre ekonomiska villkor och karriärmöjligheter.

Nu är det kanske någon som undrar varför det finns lärare som överhuvudtaget vill vara kvar? Allt är inte nattsvart. Lärarjobbet är slitsamt och dåligt betalt men det har också sina ljusa sidor. Lärare är vänliga människor och andan i lärarrummet är kollegial och fri från tävlingsmentalitet. Det är där en ung lärare kan få hjälp med det som lärarhögskolan har försummat. Det är tacksamt och givande att arbeta med unga receptiva människor. De flesta elever har fortfarande ambition att lära och en lärare som lyckas med att ge något får också mycket tillbaka.

Annonser

2 reaktioner på ”Svenska skolan

  1. Viktiga synpunkter men jag tror att de bara täcker en del av problemen. Att förbättra den enskilde lärarens kompetens räcker inte, när det finns svåra bakomliggande problem. Ett är politikerinflytandet i skolan som gör att läroplaner politiserats: https://goo.gl/MXcyai. Ett annat problem är ett alltför teoretiskt gymnasium. Ett tredje är föräldrarnas och familjernas bristande stöd för utbildningsprocessen.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s