Religionens plats i samhället

I sin recension av Hanna Gadbans bok Min Jihad  (AB 2015-07-21) som handlar om islams ställning i Sverige, skriver Eli Göndör så här:

”Inte heller är religiositet något som kan tvingas ut i samhällets marginaler för att få existera. För just människor som flyttar är nämligen religion inte sällan det portabla fosterland som möjliggör både integration och upprätthållandet av den egna identiteten. Religiösa människor är en del av Sverige, med samma rätt som andra till det offentliga rummet. Ingen behöver gilla olika, men alla behöver acceptera att det förekommer.”

Vad menas med att religiositet är något som inte kan tvingas ut i samhällets marginaler? Religiositet är ett förhållningssätt eller en egenskap. Det existerar ingen religiositet utan trosbekännare och religionsutövare. Formuleringen kan tolkas på olika sätt. Antingen så att man menar att religiositet som livsåskådning har rätt till en mera central plats i vårt samhällsliv eller på ett mer konkret sätt, att religiösa människor inte kan tvingas att leva i samhällets utkanter.

Naturligtvis har alla människor samma rätt att vistas i det offentliga rummet. För mig är det dock gåtfullt hur man kan se skillnaden mellan en religiös och ickereligiös människa. I alla fall så länge man inte demonstrerar sin religionstillhörighet genom synliga symboler eller någon annan form av religionsutövning. Gör man det skall man komma ihåg det gamla svenska ordspråket att man blir hädd som man är klädd. Det är svårt att befalla tolerans. Många människor uppfattar en avvikande klädsel som självhävdelse och ett tecken på att man vill framstå som finare eller bättre än andra.

Om Eli Göndör menar att religiositeten eller religionen skall ha en mer framträdande plats i vårt samhällsliv blir vi djupt oeniga. Förhoppningsvis kan vi vara eniga om att principen om religionsfrihet innebär också frihet från religion. Vi lever i ett sekulariserat samhälle där en överväldigande majoritet svenskar anser att religion och religionsutövning hör till privatsfären. Jag tror att denna majoritet vill ha det så och att få önskar en återgång till ett förmodernt samhälle där religionen styrde människornas liv. Vi skall givetvis tolerera religion och religionsutövare så länge de håller sig till den privata sfären, men vi måste bestämt avvisa alla ansatser till att religionen skulle påverka det offentliga, allraminst det politiska livet.

Det är säkert så som Eli Göndör skriver, att religionen hjälper till att upprätthålla den egna identiteten. Jag är däremot mycket förvånad över hans påstående att religionen också skulle ”möjliggöra” integration. Det är säkert tvärtom. Fasthållande vid en religion som är en del av den gamla identiteten, invandraridentiteten, snarare hindrar än möjliggör en fullständig integration i majoritetssamhället.

Frågan är vilket samhälle vi vill ha. Vi vill gärna undvika att tala om etnicitet, men faktum är att religionen ofta, inte minst i vårt samhälle, är en viktig etnisk markör. Och både forskning och historisk erfarenhet visar att fleretniska och kulturellt disparata samhällen är mer konfliktbenägna och bräckligare än samhällen med homogen struktur och kultur. Forskarna är också eniga om att gemensamma värdenormer är nödvändiga för solidariteten och sammanhållningen i ett samhälle.

Men ingenting är helt svart eller vitt. Som den av Eli Göndör citerade professor Göran Larsson visat, har två tredjedelar av Sveriges muslimer ett kulturellt, nästan likgiltigt, förhållande till sin religion. Ungefär som de flesta infödda svenskar. Det är ett rationellt och praktiskt förhållningssätt som alltså de flesta muslimska invandrare har tillämpat.

Om alla var lika förnuftiga skulle vi slippa en massa kontroverser.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s